Je kan maar zorgen voor een ander als je zorgt voor jezelf

Je kan maar zorgen voor een ander als je zorgt voor jezelf. Meer nog, je kan niet zorgen voor een ander als je geen zorg draagt voor jezelf. Denk maar aan de veiligheidsinstructies die gegeven worden bij een ongeval of ramp: blijf kalm, breng eerst jezelf in veiligheid en zorg dan pas voor de slachtoffers. Nochtans […]