Aanbod

Wat is schaduwrouw?

Schaduwrouw is rouw die in de schaduw staat. Schaduwrouw wordt niet gezien door de omgeving en soms zelfs niet door de rouwende zelf. Het vertoont echter dezelfde processen, bewegingen, gevoelens, verloop als een ander rouwproces. Doordat het in de schaduw staat krijgt de rouwende weinig erkenning en dus ook minder steun.

Schaduwrouw  is ook gekend onder de term levend verlies: rouwen zonder overlijden. Deze term verwijst naar het chronische en complexe karakter van het rouwproces. Net zoals het rouwproces bij overlijden kent dit rouwproces geen einde. Kenmerkend is dat er steeds nieuwe verliezen bij komen. Voorbeelden zijn mensen met een onvervulde kinderwens, rouwen na een echtscheiding, een kind met een aangeboren of niet aangeboren beperking,…

Rouwbegeleiding bij schaduwrouw bestaat erin licht te werpen op het verlies, erkenning te geven, bestaansrecht te geven aan de rouw. Daarnaast is het de bedoeling de rouwende bij zijn eigen kracht te brengen zodat hij enerzijds kan rouwen om het verlies, maar anderzijds ook de kracht heeft om aan de omgeving duidelijk te maken hoe groot het verlies aanvoelt. 

Begeleiding

Begeleidingen kunnen zowel individueel, als in gezin en in groep, afhankelijk van de hulpvraag en waar nood aan is. 

Individuele begeleiding

Bij Vind je kracht sta jij en jouw verhaal centraal. Ik luister naar jouw specifieke vraag en neem die hulpvraag als uitgangspunt, zonder te oordelen. Zeker bij schaduwverlies is erkenning belangrijk.

Tijdens de gesprekken staan we stil bij wat jouw vragen zijn, hoe rouwen in elkaar zit en hoe dit op jouw concrete situatie van toepassing is en wat jij nodig hebt om jouw rouw uit de schaduw te halen. We besteden veel aandacht aan zelfzorg. Ik ben er namelijk van overtuigd dat iedereen de nodige kracht in zich heeft, maar dat die soms wat ondergesneeuwd is door rouw. Door zelfzorg kan je je energie beter verdelen en gerichter inzetten. Het uiteindelijke doel is om op eigen kracht verder te kunnen.

Tijdens de individuele begeleidingen werken we niet alleen met gesprekstherapie, maar zetten we ook andere werkvormen in zoals bordspelen, schrijf- en creatieve oefeningen met aandacht voor unfinished business, verbinden met de overledene, patronen duidelijk maken, …

Gezins- en groepssessies

Soms reikt rouw verder dan het individu en rouwt het hele gezin of de hele klas. In zo’n situatie kan je als gezin of groep in begeleiding komen. Dit helpt om patronen binnen de groep duidelijk te krijgen maar ook om buiten de praktijkruimte alleen verder te kunnen. Hiervoor gaan we in gesprek, al dan niet met behulp van aangepaste werkvormen.

Binnenkort biedt Vind je kracht ook begeleiding aan via het bordspel ‘Ons bestaan op een bordje’ en ‘Alle sterren van de hemel’.

Alle sterren van de hemel is een spel dat bij individuele begeleiding, maar ook als gezin, gespeeld kan worden. Het helpt om stil te staan bij de verschillende lagen van een overlijden binnen een gezin.

Ons bestaan op een bordje staat stil bij rouw na echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen. Ook dit bordspel kan bij individuele begeleiding ingezet worden of om als gezin over deze gebeurtenissen in gesprek te gaan.

Workshops en lezingen

Je kan bij Vind je kracht ook terecht voor lezingen en workshops over rouw en schaduwrouw: wat is rouw, wat is normaal bij rouw, hoe verloopt een schaduwrouwproces, wat is dat precies schaduwrouw,…..? Ook workshops op maat van uw bedrijf of organisatie zijn mogelijk

Heb jij een ingrijpend verlies mee gemaakt?