Kinder -en gezinscoaching

Kinderen opvoeden is vanuit liefde voor je kind een aantal waarden meegeven en deze waarden ook voorleven. Samen met andere opvoeders, zijn ouders de  ‘bouwers’ van hun kinderen. Je kind heeft echter zijn eigen karakter, eigen stijl , eigen voorkeuren en dit maakt hem of haar uniek. Je kan als ouder proberen zoveel mogelijk te luisteren, liefde te geven en je kind op de goede weg te zetten, maar hoe goed we ook ons best doen, soms loopt het niet zoals we gepland hadden.

Een woede aanval, een onverklaarbare angst, ‘raar’ gedrag,… Vaak is dit een manier van het kind of de jongere om duidelijk te maken dat het niet goed in zijn vel zit, dat er onderhuids iets aan het broeden is. Kinderen hebben niet altijd de woorden om hun gevoelens te uiten. Daarom verwoorden onuitgesproken gevoelens zich vaak in veranderd of onaangepast gedrag. Dit kan ouders doen twijfelen of ze wel goed bezig zijn, of ze iets fout doen. Vaak hoor ik ouders zeggen: ‘ik denk dat ik gefaald heb’.

Ik wil naar jullie verhaal, vragen, twijfels luisteren en samen met jullie een oorzaak en oplossing zoeken. Soms is het al voldoende om als niet-betrokken derde naar het verhaal te luisteren om te ontdekken welke gevoelens verstopt zitten achter het harnas waarin het kind zich verschuilt. We zoeken dus niet alleen naar een oplossing maar werken ook aan de wortels van het probleem om te vermijden dat het gedrag zich opnieuw voordoet.

Ik begin steeds met de ouders. Niet omdat zij de oorzaak zijn van alle problemen, wel omdat zij de oplossing zijn. Kindercoaching kan maar lukken als het gedragen en uitgedragen wordt door de ouders en opvoeders. Daarom is het ook zo belangrijk dat we samen zoeken naar een oplossing die voor u werkbaar is, die past bij het gezin. Ik leer ouders anders luisteren en kijken naar hun kind, daardoor anders reageren. Meestal is een gesprek met de ouder(s) voldoende om een idee te krijgen van de vragen of problemen en werken we samen aan een oplossing die bij het gezin past. Indien nodig werk ik persoonlijk met de kinderen, maar het belangrijkste is dat de uitgewerkte oplossingen in het gezin een plaats krijgen.