begeleiding voor/na overlijden bij kinderen

Kinderen verwerken een verliessituatie beter als ze erop voorbereid worden of er goed in begeleid worden. Het is belangrijk om reeds vanaf heel jonge leeftijd kinderen te leren omgaan met kleine verliezen: verlies van een knuffel, een dood vogeltje in de tuin, de dood van een huisdier, maar neem ook hun verdriet serieus wanneer ze een andere juf krijgen, of ruzie hebben met een vriendje,….  Wanneer kinderen het gevoel krijgen dat hun emoties serieus genomen worden, zullen ze zich gemakkelijk proberen uiten. Probeer dus als ouder zoveel mogelijk kleine verliessituaties aan te grijpen om je kind te leren omgaan met de emoties die verlies met zich meebrengen en hen op die manier voor te bereiden.

Helaas blijft het niet altijd bij kleine verliezen en kunnen kinderen ook geconfronteerd worden met echte, grote verliezen. Het is dan eens zo belangrijk hen goed te begeleiden. Hoe beter het kind begeleid wordt en hoe meer het kind in het hele proces betrokken wordt, hoe beter het verlies verwerkt kan worden. Omdat ouders/familie in grote verliessituaties vaak te overweldigd zijn  door eigen emoties, kan het helpend zijn om op dat moment begeleiding voor je kind te voorzien door iemand die niet ingenomen is door verdriet.

Ik kom aan huis het kind of kinderen voorbereiden op het overlijden en/of de begroeting en  afscheidsmoment. Ik probeer hen uit te leggen wat dood zijn is, wat er gaat gebeuren, wat ze kunnen zien,…. Ik doe dit samen met het kind, maar leid ook een beschikbare volwassene op: dit kan een juf, een tante, buurvrouw,…. zijn, iemand waar het kind zich goed bij voelt, bij wie het terecht kan en die de begeleiding kan overnemen wanneer ik er niet meer ben. Zo krijgt het kind de informatie die het nodig heeft om in een meestal hectische en chaotische periode een moeilijke situatie te begrijpen.