Rouw -en verliesbegeleiding

Meestal kunnen we een verlies, na een tijd, plaatsen en kunnen we verder leven met het gemis. Maar het ene verlies is het andere niet. Soms kan de persoon die we verliezen zo belangrijk zijn, is de impact zo groot, waren de omstandigheden zo moeilijk dat we dreigen vast te lopen. We zoeken dan naar een luisterend oor, een plaats om te mogen huilen, maar ook naar iemand die ons kan uitleggen waarom we doen wat we doen, hoe we verder kunnen, iemand die ons handvaten geeft om te overleven.

Mensen verliezen ook meer dan enkel door de dood. Er zijn veel vormen van levend verlies, schaduwverlies, niet erkend verlies. Vb. echtscheiding, een handicap of ziekte, een inbraak of pestgedrag, een ontslag of onvervulde droom,…. Deze verliezen worden niet altijd gezien als een ingrijpend verlies waardoor de omgeving niet altijd begrip toont of niet weet hoe ze moet reageren. Wij geven mensen erkenning voor hun verdriet wanneer de omgeving dit niet doet. Bij ons krijgt verdriet, dat in de schaduw staat, dat niet erkend wordt, dat door anderen niet als verlies gezien wordt, de aandacht dat het verdient. We trachten uit te leggen wat rouwen met mensen doet en welke reacties mogelijk zijn. Dit om jezelf beter te begrijpen, maar ook om te begrijpen waarom de omgeving zegt wat ze zegt of doet wat ze doet.

We begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen die, geconfronteerd met een verlies, nood hebben aan een uitgestrekte hand. Op die momenten willen we een gids zijn om samen op zoek te gaan naar de krachten in jezelf zodat je die krachten kan inzetten om verder te leven met je verlies. We kunnen niet rouwen in jouw plaats maar we kunnen wel met jou op weg gaan tot je sterk genoeg bent om je weg alleen verder te zetten.

De begeleidingen kunnen bestaan uit gesprekken, maar ook uit creatieve werkvormen, schrijfopdrachten, praktische oefeningen,… Onze begeleiding is meer dan praten alleen. De oefeningen zijn gericht op wat jij nodig hebt om je kracht te hervinden. We bekijken, samen met jou, wat het best bij jou of je kind past en je hebt op elk moment inspraak om aan te geven wat je wil of niet wil. We zoeken samen naar de oplossingen en kwaliteiten die reeds in jou zitten. We zijn slechts een gids die jou helpt zoeken naar jouw krachten op een moment dat een wirwar van twijfels en emoties alles onduidelijk maakt.