Je kan maar zorgen voor een ander als je zorgt voor jezelf

Je kan maar zorgen voor een ander als je zorgt voor jezelf. Meer nog, je kan niet zorgen voor een ander als je geen zorg draagt voor jezelf. Denk maar aan de veiligheidsinstructies die gegeven worden bij een ongeval of ramp: blijf kalm, breng eerst jezelf in veiligheid en zorg dan pas voor de slachtoffers. Nochtans kregen veel mensen in hun opvoeding mee dat aan jezelf denken egoïstisch is, dat het onbeleefd is om eerst voor jezelf te zorgen en dan pas voor een ander. Ouders, vrijwilligers, zorgdragers en zorgverleners cijferen zichzelf voortdurend weg om aan de noden van een ander tegemoet te komen. Dit is met de beste bedoelingen, maar ze beseffen niet dat dit net negatieve gevolgen kan hebben.

Als we onszelf zo leeg geven en niet regelmatig ons emmertje terug vullen met energie, wordt de kleinste inspanning te veel. Dit zorgt voor frustraties, ergernissen, ruzies en conflicten. Hoe kan je dat emmertje vullen? Door te doen waar je behoefte aan hebt, door ervoor te zorgen dat jouw noden gelenigd worden. ‘Ik heb echt geen tijd om eens rustig te gaan zitten niksen, om op het gemak koffie te drinken, iets te doen dat ik leuk vind.’ Maar 5 minuten tijd nemen voor jezelf kan ervoor zorgen dat een lastig karwei vlotter gaat dan verwacht en levert je dus tijdswinst op. Het hoeft soms niet veel te zijn, af en toe iets doen wat je energie geeft. Zorgen voor anderen wordt lichter en makkelijker wanneer je je er bewust van bent wat JIJ nodig hebt. En als je ontdekt hebt wat je nodig hebt, zorg er dan voor dat je dat ook neemt of krijgt. Je verliest minder snel je geduld wanneer je goed voor jezelf zorgt, je kan meer verdragen, hebt meer energie,… Word je bewust van wat jouw noden en behoeftes zijnplan me-time in je agenda, durf nee te zeggen en hulp te vragen als het even niet lukt.

Ik begrijp dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. We zijn namelijk zo gewoon onszelf weg te cijferen dat het moeilijk is dit vertrouwde patroon te doorbreken. Maar HET KAN EN HET MAG!!! Sta jezelf toe jezelf af en toe te verzorgen en te verwennen. Het kan een extra motivatie zijn als we beseffen dat wij, volwassenen, de kinderen voorleven hoe zij het later moeten doen. Als wij niet goed voor onszelf zorgen, is dat de levensles die wij hen meegeven. Laat ons proberen het patroon van het verleden te doorbreken en anderen helpen goed voor zichzelf te zorgen door het hen voor te doen.